Kundcase

25% bättre hitrate på tre månader

Se hur Hallins utvecklat sin försäljningsprocess med Enabi och ökat sin hitrate med 25%. Säljstöd för tillverkande företag med Monitor.


Hallins efterlängtade lyft

Hallins Sales AB är en ledande tillverkare av storköksutrustning till bl.a. sjukhus, restauranger och storkök. De stod inför utmaningen att utveckla en splittrad försäljningsprocess. Med information utspridd på flera håll och ett ineffektivt systemstöd, var behovet av förändring uppenbart. Bolaget hade länge tittat på CRM-system som Lime CRM och HubSpot men integrationen och kopplingen till Monitor var aldrig bra nog.

Genom att implementera Enabi Säljstöd, som är helt integrerat med Monitor ERP, gick Hallins försäljningsprocess från en reaktiv till en proaktiv process med bra översikt och koll på läget.

Resultatet?

Bland annat en imponerande ökning av hitrate med 25% på bara tre månader.

 

Från bristande struktur till kontroll med Enabi

Lars Torpman, Vice VD och försäljningschef på Hallins, beskriver tidigare utmaningar med en arbetsvardag präglad av Excel-ark, egna anteckningar och post-its. Informationen var fragmenterad, vilket ledde till missade möjligheter och ineffektivitet. Det var svårt att få en översikt och svårt att planera och fördela arbetet.

"Men efter att vi började använda Enabi Säljstöd har vi inte bara ökat vår hitrate med 25%, utan också upplevt en total förvandling av vårt sätt att arbeta. Det är en kombination av ett intuitivt system och Enabis expertis inom både Monitor och sälj som gjort skillnaden," förklarar Torpman.

Quote - 25% bättre hitrate på 3 månader

Systematisk förbättring och tydlig prioritering med Enabi CRM

Ett avgörande steg i Hallins förvandling var implementeringen av Enabi CRM. Detta verktyg har möjliggjort en mer systematisk prioritering och sannolikhetsgradering av försäljningsmöjligheter, vilket resulterat i ökad effektivitet och en transparent arbetsmiljö. Nu hanteras förseningar och utmaningar med tydliga förklaringar, vilket har förbättrat samarbetet och planeringen inom företaget.

 

Anpassat för Monitor ERP-användare

Lars betonar vikten av att välja en CRM-lösning som är kompatibel med företagets befintliga ERP system. "För oss som länge använt Monitor affärssystem, var det avgörande att hitta en CRM-lösning för tillverkningsindustrin som är helt integrerat med Monitor. Vi har tittat på många system tidigare men inte varit nöjda, det får inte bli dubbelarbete i två system. Enabi var precis det vi behövde. Ett CRM för tillverkningsindustrin helt integretat med Monitor ERP. Enabi är konfigurerat för vår unika säljprocess integrerat med Monitor. Enabi gör att vi dessutom jobbar ännu bättre med Monitor än vi gjorde innan." säger Lars.

Enabi säljstöd är ett CRM integrerat med Monitor byggt för tillverkande företag. Terminologi, kategoriseringar och sätt att arbeta är helt integrerat med Monitor.

En av de styrkorna som säljarna på Hallins lyfter fram är hur Enabi CRM integrerar med Monitors offerter. Att kunna jobba från båda systemen om man så behöver, man jobbar där man är. "Nu blir det inget dubbelarbete alls, jag slipper dessutom lägga tid på att sammanställa rapporter, det viktigaste jag behöver till veckomöten eller presentationer för ledning och styrelse finns färdigt med rapporterna i Enabi." säger Torpman.

 

".. det viktigaste jag behöver till veckomöten eller presentationer för ledning och styrelse finns färdigt med rapporterna i Enabi."

 

 

Mer än bara effektivitet - En roligare arbetsdag

Förutom de uppenbara fördelarna som översikt, effektivitet och bättre struktur, lyfter samtliga säljare på Hallins att de tycker att arbetet blivit roligare när man får jobba med ett bra verktyg. "Vi alla känner att det blivit roligare att jobba nu när vi har Enabi!" säger Lars och de övriga säljarna instämmer.

Quote - Roligare att jobba

Framtida visioner

Med dessa imponerande resultat ser Lars och Hallins team fram emot att fortsätta utveckla sin försäljningsstrategi. Här märks en tydlig skillnad att fler i teamet nu fokuserar på att förbättra sättet att arbeta. "Nästa steg för oss är att nu vässa vår säljmetodik och säljteknik för att ytterligare förkorta vår försäljningscykel och skapa fler nöjda kunder. Här kommer Enabi fortsätta att vara med och utmana oss." avslutar Lars.

 

Om projektet - 10 timmar till uppstart

Hallins gick från olika arbetssätt till en mycket tydlig säljprocess med detaljerade interna spelregler på kort tid. Efter 6 förberedande möten och knappt 10 timmar tillsammans kunde teamet komma igång med sitt nya sätt att arbeta med säljstödet i Enabi CRM - helt integrerat med Monitor ERP.

Projektets olika steg:

  1. Definiera arbetsgrupp och sätt interna mål för projektet.
  2. Förstå dagens sätt att arbeta och ta fram den förbättrade och nya processen att följa.
  3. Skapa interna spelregler. Sättet att arbeta förändras både på daglig basis och med uppföljning. Teamet definierar interna spelregler för hur man ska arbeta med systemet för att nå målen och följa processen.
  4. Integration med Monitor, konfigurera hur Enabi CRM kopplas ihop med Monitor, fält för kunder, fält för offerter, när ska offerten automatiskt skapas eller flyttas osv.
  5. Installation och import av extern data (ifall det finns någon)
  6. Kör tester och utbilda i testföretag
  7. Uppstart!
  8. Uppföljning, första veckorna är det viktigt att de nya rutinerna sätter sig och att man samtidigt fortsätter att utveckla sitt sätt att arbeta.

"Det har varit ett grymt proffsigt projekt, bra struktur, det har hjälpt oss mycket att komma igång så snabbt. Gänget på Enabi har inspirerat oss i hur man ska bemöta sina kunder. Vi är så nöjda!" säger Lars när han berättar om hur han upplevt samarbetet.

 

 


Nyfiken?

Boka ett ett kort möte på 30 för att se hur Enabi kan förbättra er försäljningsprocess, helt integrerat med Monitor.

Daniel Blomdahl

Similar posts

Stöd för hela säljprocessen

Enabi Säljstöd knyter hela säljteamets information och funktionalitet till en plats. Nu kan du äntligen hantera och få tillgång till allt du behöver på ett ställe. Potentiella kunder, offerter, kommunikation, dokument och mycket mer, allt på en plats.